Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Tων μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΑΕ"(ΦΕΚ 5738/31.12.1992)
(Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 27913/01/Β/92/684) ΓΕΜΗ 961601000 
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 
 

Σύμφωνα  με  το  νόμο και  το  καταστατικό της  εταιρείας και ύστερα  από απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της  εταιρείας που πάρθηκε στην συνεδρίαση  της 26ης   Νοεμβρίου  2018,  καλούνται  οι  μέτοχοι  σε έκτακτη  Γενική Συνέλευση την 3ην Δεκεμβρίου 2018 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 09:00πμ εις την έδρα  της εταιρείας   στην  Αθήνα,  οδός  Υπερίωνος  αρ.6 προκειμένου   να  συζητηθούν  και  να   ληφθούν αποφάσεις   με  το  παρακάτω  θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Απόφαση για αγορά φιαλών υγραερίου και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για συγκέντρωση σχετικών προσφορών από κατασκευαστές φιαλών.

 

Κάθε  μέτοχος  που επιθυμεί να μετάσχει  στην παραπάνω   Γενική   Συνέλευση,   οφείλει   να καταθέσει  τις  μετοχές  του στο  ταμείο  της εταιρείας   ή  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών   & Δανείων  ή  σε οποιαδήποτε ανώνυμη  τραπεζική εταιρεία   στην  Ελλάδα,  πέντε   τουλάχιστον πλήρεις   μέρες   πριν  από  την  ημέρα   της συνεδρίασης   της  Γενικής  Συνέλευσης.   Την απόδειξη  κατάθεσης των μετοχών καθώς και  τα πληρεξούσια   για  τυχόν  εκπροσώπησή   τους, παρακαλούνται  οι  μέτοχοι να καταθέσουν  στα γραφεία  της εταιρείας (5) πέντε  τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γ.Σ.

 

 

-Ο-

Πρόεδρος

Νέα - Ανακοινώσεις:

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, που καλύπτουν με προϊόντα και υπηρεσίες την Νότια Ελλάδα, βρίσκονται στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου πλησίον των διϋλιστηρίων ΕΛ.ΠΕ. στην διασταύρωση με την Περιφεριακή Αιγάλεω.

Περισσότερα

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, που καλύπτουν με προϊόντα και υπηρεσίες την Βόρεια Ελλάδα, βρίσκονται στο Νέο Κορδελιό Θεσσαλονίκης στην οδό Μικράς Ασίας πλησίον στην παλαιά Συμμαχική οδό Διαβατών και σε κοντινή απόσταση από τα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

Διανομή

 

vitioprima

Αποθήκευση

 

Εμφιάλωση